Po prvi izkušnji z ayahuasco

Po prvi izkušnji z ayahuasco

Pred kratkim objavljena raziskava ICEERSa daje nov vpogled na vpliv prve izkušnje z ayahuasco na mentalno zdravje in kakovost življenja.

Tradicionalna uporaba ayahuasce se je v raznolikih skupnostih Amazonije oblikovala v pestre recepture in obrede. Njena uporaba se je preko sinkretističnih cerkva, kot sta denimo Santo Daime in União do Vegetal, razširila v urbane predele Brazilije, od tu pa v obliki obredne uporabe po vsem svetu.

Globalizacija ayahuasce za zdravstvo predstavlja predvsem skrb glede vpliva na zdravje ljudi, ki se obredov udeležijo prvič. O tem je bilo do zdaj le malo dostopnih informacij.  V prestižni publikaciji Scientific Reports objavljena raziskava ICEERSa prinaša pomembne ugotovitve, ki bi lahko vplivale na tok nadaljnjih raziskav in razvoj ustreznih politik.

Vplivi prve ayahuasca izkušnje na zdravje

Ko se je uporaba ayahuasce globalizirala, se je povečalo tudi zanimanje raziskovalcev in zdravstva glede njenih vplivov na zdravje. Opazovalne študije, ki so nastale s pomočjo rednih obiskovalcev ayahuasca obredov, so pokazale nekatere anksiolitične učinke ter odsotnost psihopatologije ali nevropsiholoških okvar pri udeležencih raziskav. Raziskave brez vključenih kontrolnih skupin so ugotovile antidepresivne učinke pri tistih pacientih z depresijo, ki se niso odzivali na druge vrste terapij. Na tej osnovi so nastale nove študije v kliničnem okolju, ki potrjujejo antidepresivne učinke že po eni sami ayahuasca izkušnji.

Nadaljnje raziskave so nato zajele redne obiskovalce ayahuasca obredov in ljudi z že ugotovljeno psihopatologijo. Odprto pa je ostalo pomembno vprašanje: kakšne učinke ima ayahuasca na »zdrave« ljudi, torej na splošno populacijo?

Očitno je, da rezultatov raziskav klinične populacije ni mogoče ekstrapolirati na splošno populacijo. Učinki so pri ljudeh s psihičnimi motnjami zelo različni od učinkov pri ljudeh brez tovrstnih težav. V primeru opazovalnih študij, ki so zajele redne udeležence obredov pa so ocene omejene, saj je možno, da z uživanjem ayahuasce nadaljujejo samo tisti, ki so »odporni« na njene potencialne negativne učinke. Možno je torej, da osebe, ki so doživele neprijetne izkušnje, z obiskovanjem obredov niso nadaljevale. Temu v akademskem svetu pravijo »samoizbirni vzorci« in torej ne predstavljajo splošne populacije.

Raziskava, ki vključuje osebe brez predhodnih izkušenj z ayahuasco torej preseže te omejitve in omogoča vpogled v dogajanje po prvi izkušnji.

Postopek raziskave 

ICEERS je preko drugih dosedanjih raziskav, ki jih je vodil dr. José Carlos Bouso, vzpostavil stik z desetinami skupin, ki redno organizirajo ayahuasca obrede. Za potrebe te raziskave so jih kontaktirali in jim ponudili možnost sodelovanja. Če so se za obred zanimale osebe brez prejšnjih izkušenj z ayahuasco, so skupine obvestile raziskovalce.

Podatke so zajemali na več načinov: psihiatrični intervju, lestvice depresije, psihopatologija, psihološka gibčnost, osebnost, splošno zdravje in kakovost življenja. Skupno je sodelovalo 40 ljudi, ki so te teste opravili pred prvo izkušnjo ter v dveh časovnih točkah po obredu (po 1 mesecu in 6 mesecih).

Raziskavo so nato razdelili v dve pod-študiji. Poleg dolgoročnega spremljanja oseb brez predhodne izkušnje, so zajeli še 23 oseb, ki so redni obiskovalci obredov in imajo torej veliko izkušenj. Slednje so potem ocenjevali na enake načine ter rezultate primerjali z rezultati prve skupne v prvem koraku raziskave – torej preden so se obreda udeležili prvič. Namen te primerjave je bil ugotoviti potencialne razlike, ki bi jih lahko pripisali redni uporabi ayahuasce ali pa nasprotno, ugotoviti če na redno uporabo ayahuasce vplivajo določene osebnostne značilnosti.

 Prva ayahuasca izkušnja: ključni rezultati

Preden so se udeleženci raziskave prvič udeležili obreda, jih je okvirno polovica (18; 45%) ustrezala diagnostičnim kriterijem psihološke motnje, običajno je šlo za tesnobo. Nemir ali čustvena stiska je lahko tudi povod, da so se odločili za obredno uporabo ayahuasce. Prvi mesec po obredu več kot polovica teh oseb (11; 61%) ni več ustrezala diagnostičnim kriterijem psihološke motnje. Poleg tega je 22 % od prvotnih 18 oseb ustrezalo nekaterim kriterijem, vendar manj kot pri prvem preverjanju pred obredom. Tako je 83 % udeležencev po prvem obredu kazalo izboljšanje psihiatričnih simptomov.

Po šestih mesecih so raziskovalci lahko ocenili samo 8 od prvotnih 18 oseb, ki so ustrezale kriterijem za diagnozo motnje. Samo 2 sta ustrezala kriterijem ene ali več motenj. Glede na podatke, pridobljene s pomočjo različnih lestvic, sta najpomembnejša rezultata občutno in stalno zniževanje ravni depresije, ocenjeno po lestvici HAM-D, in opazno, čeprav manj pomembno izboljšanje ravni anksioznosti in izboljšanje kakovosti življenja.

V drugi skupini sta samo 2 osebi izpolnjevali kriterije diagnoze motnje. Povprečno sta se udeležili 70 obredov. V primerjavi z neizkušenimi osebami je najpomembnejša ugotovitev, da so izkušene osebe dosegle nižje rezultate glede depresije in višje rezultate glede kakovosti življenja.

Splošni zaključki

Glede na razširjenost ayahuasca obredov je pomembno poznati njene vplive na splošno zdravje. V tej raziskavi niso bili zaznani nobeni srednjeročni ali dolgoročni negativni vplivi na ljudi. Raziskovalci so ugotovili prav nasprotno: drastičen upad psihiatričnih simptomov in splošno izboljšanje zdravja ter kakovosti življenja po prvem obredu.

Potrebne so nadaljnje raziskave, ki bi ocenile specifične učinke, s katerimi ayahuasca oblikuje koristne učinke, trajanje in čas teh učinkov ter vzroke, zaradi katerih ljudje nadaljujejo obiskovanje obredov ali pa z obiskovanjem prekinejo.

Prevod članka: Mental Health and Quality of Life After a First Ayahuasca Exparience
Avtorja: mag. Genís Oña, dr. José Carlos Bouso