ICEERS smernice v slovenščini

ICEERS je pred kratkim izdal smernice za dobre prakse uporabe ayahuasce. V sodelovanju z Inštitutom Zajčja luknja smo jih prevedli v slovenščino.

V pričujočem dokumentu so zbrane informacije o dobrih praksah uporabe ayahuasce v ne-amazonskem prostoru in okoliščinah. Njegov namen je osvetliti problematiko posameznikovih kolektivnih in pravnih odgovornosti.

Ayahuasca je pripravek iz različnih rastlin z dolgo zgodovino uporabe na področju Amazonije. Poročila o njeni uporabi med staroselskimi ljudstvi segajo daleč v preteklost. V zadnjih nekaj desetletjih je uporaba tega pripravka segla onkraj meja prvotnega amazonskega okolja in se razširila v mnoge države sveta. Ena izmed posledic tega širjenja je pojav novih oblik uporabe, ki so prinesle tako neslutene terapevtske možnosti, kot tudi nova tveganja.

Povsem  jasno je, da staroselske skupnosti Amazonije in ostala ljudstva z dolgo zgodovino uporabe ayahuasce ne potrebujejo tovrstnih vodnikov. Ayahuasca je del njihovih kulturnih in duhovnih sistemov, ki zagotavljajo varne načine dela z učinki pripravka, kot tudi metode vključevanja z uživanjem povezanih izkušenj v vsakodnevno življenje skupnosti. Pričujoči dokument je torej namenjen ljudem, ki prirejajo ali sodelujejo na obredih z ayahuasco izven amazonskega okolja in okoliščin njene tradicionalne uporabe.

Namen tega vodnika je predstavitev niza minimalnih varnostnih standardov, ki jih je potrebno upoštevati na obredih z ayahuasco v ne-amazonskem kontekstu. Poleg tega želimo morebitnim udeležencem obredov z ayahuasco posredovati informacije, ki jim lahko pomagajo pri oceni varnosti in odgovornega dela na obredih, na katerih nameravajo sodelovati, ter jim tako omogočiti sprejemanje informiranih odločitev.

Prevod smernic v slovenščino je dostopen na tej povezavi. Hvala vsem, ki ste prevod omogočili.

Izvirnik v angleščini je dostopen na tej povezavi.