Kam na obred (II. del)

Ko razmišljate o udeležbi na ayahuasca obredu se je najpomembneje zavedati, da so organizator, izvajalec in pomočniki v vsakem trenutku dolžni spoštovati vašo duhovno, psihološko, spolno in fizično celovitost. Med izvajalcem in udeležencem obreda obstaja neravnovesje moči, podobno kot pri odnosu med zdravnikom in pacientom ali duhovnikom in vernikom. Zato mora izvajalec spoštovati etičnost in zagotoviti varno ter podpirajoče fizično in psihološko okolje, v katerem od ayahuasca obreda odnesete čimvečje dobrobiti.

Spolna zloraba je ena najpogostejših oblik zlorabe moči, ki se pojavlja v raznolikih okoljih in družbah. Ayahuasca krogi pri tem žal niso izjema. Spolne zlorabe izvajalcev ali pomočnikov ayahuasca obredov se dogajajo tako v našem delu sveta, kot tudi v Južni Ameriki, kjer je ayauasca doma. Deloma k temu pripomore srečevanje dveh kultur, pa tudi neupravičen in preveč romantičen pogled na izvajalce obredov oziroma šamane, ko se jih zmotno dojema kot  razsvetljene ali neke vrste duhovne guruje. Kadar obrede vodijo šamani iz Južne Amerike, se je dobro zavedati, da lahko šamani zahodne ženske prav tako neupravičeno dojemajo kot spolno promiskuitetne.

Spolna zloraba in nadlegovanje ima več oblik, od neprimernega dotikanja, ‘sporazumnega’ spolnega odnosa, do posilstva. Takšno obnašanje je še toliko bolj nesprejemljivo, ker se ayahuasca obredov v terepevtske namene udeležujejo tudi osebe s preteklimi izkušnjami spolnih zlorab ali drugimi travmami.

Dobro se je zavedati, da noben postopek, ki se izvaja pred, med ali po obedu ne zahteva golote ali neprimernega dotikanja, še manj pa spolni odnos. Kot sem že omenila, imate vedno pravico zavrniti ali zapustiti vsako situacijo, pri kateri se počutite neprijetno ali se ne počutite varne. Na tej povezavi najdete podrobnejše besedilo o osveščanju o spolnih zlorabah v ayahuasca krogih ter predloge, kako povečati lastno varnost. Med drugim svetujejo, da se obredov in drugih storitev udeležite z vsaj enim prijateljem, izberete obrede, ki jih vodijo usposobljeni pari ali ženske, v nobenem primeru ne pristajate na goloto, zaščitite svoj osebni prostor in se z izvajalcem ne zapletate v romantična razmerja.

Spolni odnos med izvajalcem obreda in udeležencem je nesprejemljiv v vseh ayahuasca tradicijah, ne le kot neprimeren, ampak tudi kot duhovno nevaren. Če izvajalec obreda želi spolni odnos med ali neposredno po obredu, gre za resen prestopek. Ogromno moških, ki izvajajo ayahuasca obrede in njihovih pomočnikov odgovorno in z veliko integriteto opravlja svoje delo in so zgroženi nad vsako spolno zlorabo v ayahausca krogih. V primeru spolne zlorabe o tem spregovorite in poiščite pomoč. Prav tako, če jo opazite ali ste jo opazili v preteklosti, saj je tišina najboljše gojišče nesprejemljivih ravnanj. Zaradi varovanja potencialnih žrtev in zdravljenja osebnih in kolektvinih ran z upanjem, da tovrstna dejanja postanejo popolnoma nesprejemljiva.

Tisti, ki najbolje pozna sebe in svoj svet, ste vi. Ayahuasca podpre iskanje odgovorov na vaša vprašanja in vaš namen, za vas pomembne informacije vam bo posredovala na razumljiv in jasen način. Interpretacije izvajalca obreda, organizatorja ali pomočnikov o tem, kar ste izvedeli med obredom in po njem zato niso potrebni in večinoma tudi niso na mestu. Nikoli in v nobenem primeru pa vam odgovoren izvajalec svojih mnenj ali interpretacij ne bo govoril med ali neposredno po obredu. Takrat so udeleženci v spremenjenem stanju zavesti in bistveno bolj odprti za sugestije. Zato je vsako govorjenje udeležencu o njegovih težavah, življenju, odločitvah, stanju ipd. med ali neposredno po obredu resen prestopek ali celo zloraba moči pozicije izvajalca.

Šele naslednji dan, ko učinki ayahuasce že izzvenijo, vam lahko, če je potrebno, s pogovorom zgolj pomaga priti do za vas pomembnih zaključkov, nikoli pa vam ne vsiljuje svojih mnenj ali svojih pogledov na to, kaj se dogaja z vami in kako si razlagati sporočila. Zato, ker ne pozna vaše osebne zgodovine in vašega notranjega sveta. Spoznanja, do katerih pridete sami, so za vas edina prava in zares vaša. Ayahuasca nas namreč uči, kako živeti kot svobodni posamezniki in v skladu s tem, kar v resnici smo. Tega, kdo ste, pa vam nikoli ne more povedati nekdo drug.

Včasih se lahko zgodi, da se vam med obredom odpre proces, ki ga po zaključku ne morete razumeti ali umestiti v svoje življenje. Ponavadi to velja za težke izkušnje. Takrat je pogovor z izvajalcem naslednji dan dobrodošel. Večinoma se izkušnje čez dan ali dva nekako ‘usedejo’, človek se spočije in ima priložnost razmisleka z različnih zornih kotov. Takrat tudi razumevanje samega obreda in sporočil postane bolj jasno. Če imate tudi čez več dni večje težave z intergacijo pa je dobro poiskati podporo psihoterapevta, priporočim lahko dr. Mino Paš iz Inštituta Zajčja luknja.

Ayahuasca izkušnja je od posameznika do posameznika ter za istega človeka na različnih obredih drugačna tako po intenzivnosti, kot glede na to, kako hitro začuti njene učinke. Zato je pomembno, da je obred organiziran tako, da udeleženci na isti lokaciji prespijo in imajo naslednji dan dovolj časa za deljenje izkušnje v skupini ali posamezno. Počitek in skupni krog s pogovorom o obredu lahko pomembno prispevata k integraciji izkušnje. Odsvetujem udeležbo na obredu, kjer je predviden odhod v zgodnjih jutranjih urah ali celo takoj po zaključku obreda. O tem se pri izvajalcu ali organizatorju pozanimajte v naprej.

Resen izvajalec ali organizator se nikoli ne predstavlja kot nekaj, kar v resnici ni. Zaveda se, da ayahuasca in druge rastline učiteljice omogočajo dostop do obsežnega znanja, ki ga posameznik ne more v celoti ne razumeti, ne obvladati. Mesijansko, narcisoidno ali vsevedno predstavljanje izvajalca je lahko dober znak, da je bolje poiskati drugega. Zaveda se tudi, da ayahuasca ni odgovor na vse težave in ni za vsakogar. Zato nima nobenih zadržkov, da po potrebi predlaga druge možnosti terapij ali metod osebnega razvoja.

Resen izvajalec, organizator ali pomočnik se dobro zaveda, da je z ayahuasco povezana vsaj stoletna, nekatera odkritja nakazujejo na več tisočletno zgodovino njene uporabe. O tem, kako so v Amazoniji  prišli do ustreznih receptur pripravka, obstaja več legend, zagotovo pa današnja uporaba stoji na ramenih znanja in izkušenj domorodnih prebivalcev. Šele pred manj kot sto leti se je razširila tudi izven meja svoje izvorne domovine. Zato so spoštljivi do skupnosti in kultur, ki so nam omogočile znanje o ayahuasci in dobrobitih, ki jih prinaša tudi nam.

Organizatorji, izvajalci in pomočniki morajo torej ves čas spoštovati vašo celovitost na vseh ravneh. Golota, neprimerno dotikanje ali celo spolni odnosi z udeleženci so popolnoma nesprejemljivi in v nobenem primeru niso del obreda ali katerekoli druge storitve pred, med ali po njem. Prav tako ne vsiljevanje interpretacij, mnenj ali stališč. Je pa dobrodošel pogovor s skupino ali posameznim udeležencem naslednji dan po obredu, a le kot podpora procesu z namenom, da vsak sam pride do zanj ali zanjo pomembnih zaključkov. Vsevedno ali mesijansko predstavljanje ne sodi v etično obnašanje izvajalca, ki je zavezan spoštovanju znanja in tradicije predhodnikov, ki so prispevali k današnjemu znanju o ayahuasci.