Odgovorno organizirani obredi

Izkušnje so pokazale, da je za pozitivne rezultate pomembno etično in odgovorno obnašanje izvajalcev obredov in pomočnikov. Ayahuasca Defense Fund (program ICEERS)  je v obliki smernic pripravil 18 kriterijev za etično in odgovorno prakso za skupine in posameznike. Upoštevanje smernic je za izvajalce pomembno zaradi večje pravne varnosti in zaščite udeležencev. ADF jih je oblikoval zato, da z donacijami pridobljena sredstva za pravno pomoč lahko razporeja na učinkovit način ter v podporo pozitivnim pravnim precedensom, ki lahko koristijo celotni skupnosti.

Prevedla sem jih tudi v pomoč udeležencem, da lažje prepoznajo in izberejo odgovorno organizirane ayahuasca obrede. ICEERS v ta namen pripravlja podrobneje razdelane smernice, ki jih bomo skupaj z Inštitutom Zajčja luknja prevedli takoj, ko jih bodo objavili. Kot rečeno, vam je za vsaj osnovno orientacijo na voljo spodnjih 18 točk.

 

1. Izvajalec si prizadeva, da ne škoduje

Izvajalec si prizadeva, da ne škoduje, bodisi namerno ali kakorkoli drugače zaradi brezbrižnosti, zanemarjanja ali neodgovornosti. Zaradi kompleksnosti raznih stanj človeka ima vedno v mislih možnost nesreče  ali napake in zato preprečuje kakršnokoli škodo za udeležence na fizični, duhovni in psihološki ravni. Resnično spoštuje in skrbi za ljudi, rastline in živali, s katerimi dela.

2. Zavezanost dobrobiti udeležencev

Prevladujoča in kar največja zavezanost optimalni dobrobiti in dobremu počutju udeležencev. Spoštljivo sodelovanje z udeleženci in nenehno zagotavljanje najvišje možne ravni storitev, kot jo je sposoben ponuditi izvajalec, ki nikoli ne zanemari varnosti.  S pravilno pripravo, nadzorom, integracijo in nadaljnjo oskrbo podpira udeležence, da od izkušnje odnesejo čimvečje koristi.

3. Ostati znotraj meja svoje usposobljenosti in izkušenj

Izvajalec ne prestopa meja svoje usposobljenosti, izkušenj in kompetenc. Pozna tveganja in odgovornosti glede vsakega postopka in storitve, ki jo ponuja drugim. Išče potrebno podporo za vsak postopek in storitev, ki jo ponuja drugim. Nenehno grajenje osebne in strokovne usposobljenosti ter ravni znanja je pomemben del dela z rastlinami učiteljicami. To vključuje ohranjanje nenehnega stika z uveljavljeno tradicijo, od koder te rastline izvirajo, z namenom stalnega izobraževanja in učenja. Iskrenost in transparetnost v odgovorih na vprašanja glede usposobljenosti in izkušenj ter zagotavljanje informacij o metodologiji, učinkovitosti in omejitvah prakse.

4. Interakcija & presejanje (screening)

Komunikacija in povezava z udeleženci pred storitvijo. Izvajalec se zaveda, da lahko storitev vpliva na mentalen, čustven, vedenjski, duhoven, psihološki in fizičen način. Vlaga potrebno energijo in zavezanost, potrebni za pristen, empatičen medosebni odnos z udeleženci. Kot minimum pa velja presejanje udeležencev glede zdravil ter pogojev fizičnega in mentalnega zdravstvenega stanja, ki so nezdružljivi s ponujeno storitvijo.

5. Celovitost praks, ki uporabljajo Ayahuasco

Brani čast in celovitost praks, ki uporabljajo Ayahuasco ali druge rastline učiteljice in kot je le mogoče za vsakega udeleženca zmanjšuje škodo, ki bi lahko nastala zaradi izjemne kompleksnosti in obsega interakcije človek-rastlina. Če se izvajalec zaveda neposredne nevarnosti ali težke izkušnje kogarkoli, ukrepa po svojih najboljših močeh tako, da škodo prepreči ali zmanjša na najmanjšo možno raven.

6. Informacije & soglasje

Prevzemanje in sprejemanje odgovornosti za resnično in celovito obveščanje udeležencev o naravi, koristih, tveganjih in omejitvah storitev. Izvajalec spodbuja udeležence k preudarnosti in postavljanju vprašanj. Kadar je primerno in v dobrobit udeleženca, predlaga druge ali rastlinam učiteljicam podobne postopke. Preverja, ali udeleženci jasno razumejo tveganja in omejitve storitev in da prostovoljno soglašajo s storitvijo. V primeru mladoletnih udeležencev vedno zahteva pisno soglasje obeh strašev. Čeprav je udeležba mladoletnikov v različnih kulturah zakonita, je v drugih okoliščinah to lahko zelo sporno in ima lahko pravne posledice.

7. Poštene in razumne cene

Poštenost in iskrenost o vseh cenah za storitve. Cene za vse storitve bi morale biti poštene in razumne. Izvajalec je odgovoren za zaupanje glede finančnih dogovorov in pogodb z udeleženci. V nobenem primeru ne zahteva denarja, do katerega ni upravičen, nikoli ne zahteva denarja ali druge oblike kompenzacije med obredom ali neposredno po njem, ko je udeleženec v ranljivem ali odprtem stanju zavesti.

8. Kakovost storitev

Zagotavljanje storitev, obljubljenih udeležencem. Izvajalec mora biti pozoren na vse bistvene podrobnosti organizacije, vključno s pripravo udeležencev na proces v katerem bodo sodelovali. Zagotavlja usposobljeno osebje za podporo in pomoč na ravni, ki v celoti ustreza načrtovani storitvi in številu udeležencev. Ustrezno uredi fizični prostor ter zagotovi vso obljubljeno hrano, pijačo in namestitev. Zagotovi kakovost, udobje in varnost, ki ustreza potrebam udeležencev in procesa. Jasno komunicira o tem, kaj in česa izvajalec ne bo zagotovil ter kaj morajo udeleženci prinesti sami za kakovostno izkušnjo in maksimalno dobrobit.

9. Poznavanje sestavin pripravkov

Poznavanje vira, vsebine in v največji možni meri sestavo vsakega uporabljenega rastlinskega pripravka. Izvajalec naredi vse za zagotovljeno kakovost, konsistenco in relativno varnost pripravka. Z udeleženci je vedno transparenten glede sestavin in / ali sestave pripravkov, ki jim jih ponuja. Ponudi količino, ki je primerna in ustreza potrebam posameznega udeleženca.

10. Varnost & protokoli v sili

Zavezanost zaščititi varnost udeležencev in po potrebi prositi za zunanjo pomoč. Izvajalec je pripravljen na možne medicinske nujne primere, vključno z ustreznim načinom prevoza in pomoči. Kadar je potrebno, poišče medicinsko pomoč, čeprav s tem tvega lastno izpostavljenost. Zavezan, pripravljen, osveščen in občutljiv je za potrebo po posvetovanju ali napotitvi udeleženca k strokovnjakom z drugih področij, kadar je to potrebno in v najboljšem interesu udeleženca. V primeru resnih neželenih dogodkov ali smrti stori vse potrebno za celovito informiranje družine in sodelovanje z oblastmi.

11. Spoštovanje zaupnosti

Spoštovanje zaupnosti. Izvajalec ne razkriva identitete udeležencev v razpravah o primerih z drugimi osebami. Varuje zasebnost, razen z namenom konstruktivnih in zaupnih pogovorov, ki so namenjeni učenju s tega področja ter izboljšanju obravnave ali skrbi za udeležence, ali pri urejanju napotitve k drugim strokovnjakom. Zaupnost lahko krši v primeru preprečevanja hudih kaznivih dejanj ali nesreč, ali v primeru neprostovoljne ali zakonite prisile pričanja v skladu z zakonodajo.

12. Spoštovanje celovitosti

Izvajalec nikoli spolno, duhovno, psihološko ali fizično ne nadleguje ali zlorabi udeleženca. Nima sporazumnih ali ne-sporazumnih spolnih odnosov s trenutnim ali nedavnim udeležencem, niti z njegovim soprogom, partnerjem, potomcem, drugim bližnjim sorodnikom ali tesnim prijateljem. Glede na neravnovesje moči med izvajalcem in udeležencem, nedvoumnega soglasja ni mogoče domnevati ali zagotoviti, tudi v primeru, če se udeleženec približa izvajalcu. V primeru ljubezni ali sporazumnega spolnega odnosa izvajalec zagotovi, da razmerje ne vključuje kakršnekoli oblike izkoriščanja tako, da počaka vsaj šest mesecev od konca razmerja izvajalec-udeleženec, preden začne romantični ali spolni odnos. Odgovornost izvajalca je, da podpira takšno etiko in o njej obvešča udeležence.

13. Brez finančnega izkoriščanja

Nikoli finančno ne  izkorišča udeleženca. Izvajalec ne izkorišča večje  sugestivnosti za napeljevanje udeležencev v kakršne koli druge finančne odnose, razen vnaprej pregledno dogovorjenih glede udeležbe pri obredih (če gre za denarno nadomestilo). Zagotavi, da finančna izmenjava ali odnos niso izkoriščevalske narave in niso namenjeni dobičkarstvu na račun dela z rastlinami, ki so za marsikoga svete. Ne vstopa v finančne, poslovne povezave s trenutnim ali nedavnim udeležencem vsaj šest mesecev od zaključka odnosa izvajalec-udeleženec.

14. Izogibanje mesijanskemu pristopu

Nikoli ne izkorišča dobronamernosti ali ranljivosti, ki so del spremenjenih stanj zavesti, zdravljenja in rasti. Izvajalec nikoli ne izkorišča spoštovanja ali strahospoštovanja, ki sta pogosto povezana z duhovnim prebujanjem, niti strahu, odvisnosti ali občutkov osamljenosti, ki jih udeleženec lahko čuti ali razkrije. Ne podpira in ne spodbuja herojskih ali mesijanskih opisov izvajalca, niti se ne predstavlja kot nekaj, kar ni.

15. Delo v dobro človeštva in planeta

Izvajalec to delo opravlja v dobro človeštva in planeta. Spoštuje razvoj in zgodovino, ki sta nas pripeljala do sedanje točke obstoja in si prizadeva za zaščito ugleda Ayahuasce ali drugih rastlin učiteljic ter tovrstnih praks za prihodnje generacije. Prizadeva si biti trajnosten pri svojih praksah, dela v spoštovanju raznovrstnosti življenja in duha, ki sestavljajo skupno človeštvo.

16. Oglaševanje & propagandizem

Izvajalci morajo biti zavezani temu, da ne oglašujejo ali propagirajo obredov ali uporabe Ayahuasce ali drugih rastlin učiteljic preko družabnih omrežij ali medijev. Ustrezne informacje morajo biti podane na občutljiv, odgovoren način, s katerim se izogiba govorjenju v imenu drugih organizacij, in predstavljanju kot zastopnik staroselske skupnosti, ne da bi za to imel ustrezna pooblastila.

17. Plačevanje davkov

V primeru finančnih transakcij lahko država zahteva plačilo določenih davkov, ki so odvisni od države, v kateri te aktivnosti potekajo. Izvajalci se morajo zavedati tovrstnih zakonskih obveznosti in niso oproščeni plačila, četudi gre za verske in družbeno koristne aktivnosti. Prihodek iz številnih dejavnosti je obdavčen in neplačevanje davkov na dohodek je običajen način, ki oblastem omogoča preganjanje kršiteljev, če se za to odločijo. 

18. Vračanje viru

Izvajalec se zaveda pomembnosti tistih, ki so tisoče let varovali znanje, povezano z uporabo svetih rastlin in nam tako omogočili, da danes uživamo njihove dobrobiti. Zato spodbuja ljudi  industrializiranih območij severne poloble, da pomembno, finančno in sodelovalno prispevajo k spoštovanju potreb skupnosti, iz katerih prihajajo rastline ali čaj.

 

Izvirnik smernic Ayahuasca Defense Fund je dostopen na tej povezavi.