La dieta

Z razumevanjem diete je kar nekaj težav. Predvsem zato, ker jih obstaja več vrst, zanje pa se najpogosteje uporablja en izraz. Beseda dieta v povezavi z ayahuasco označuje v prvi vrsti pravila prehrane, kot bomo videli v nadaljevanju, pa še bistveno več. Beseda se je z neposrednim prenosom iz lokalnega okolja (la dieta), pričela  uporabljati tudi pri nas.

Obstajajo tri različne vrste diet.

Varovalna dieta je priprava na ayahuasca obred. Traja minimalno 24 ur pred in 24 ur po obredu. Lijana ayahuasca je inhibitor monoaminooksidaze (MAOI).  MAOI blokirajo delovanje encima monoaminooksidaza, ki v telesu razgradi odvečne tiramine. Tiramin je amino kislina, ki pomaga uravnavati krvni tlak. Tiramin lahko doseže nevarno raven, če se skupaj z MAOI uživa hrana, ki vsebuje tiramine. Zato je med varovalno dieto priporočljivo uživati predvsem zelenjavo, stročnice, žitarice (ne pa kruha ali peciva), kuhana jajca. Hrana naj bo sveže pripravljena brez sladkorja in soli, in ne sme biti stara, fermentirana ali vložena, pikantna ali ledena. Izogibati se je potrebno mesu, alkoholu, mleku in mlečnim izdelkom, kavi in pravim čajem ter sadju.

Varovalna dieta deloma prehaja na naslednjo raven, namenjeno podpori procesom vzpostavljanja fizičnega in energijskega ravnovesja, ki se dogajajo med obredom. Zato jo je težko popolnoma ločiti od varovalne diete. Spoštovanje pravil prehrane pred obredom je priprava, ki ne poteka zgolj na fizični ravni. Če se pravila postopoma uvajajo že nekaj dni prej, je priprava intenzivnejša in je med obredom obdobje čiščenja lahko krajše. Med ta pravila sodi tudi prepoved spolnih odnosov. Za razliko od varovalne diete, ta prehodni del ni obvezen, je pa priporočljiv.

Dieta, namenjena podpori procesom vzpostavljanja fizičnega in energijskega ravnovesja, ima smisel samo, če se jo izvaja vsaj en teden. Med to dieto se pije pripravke (čaj, ekstrakt ipd.), pripravljene iz ene rastline, ki praviloma ni psihoaktivna, sodi pa med zdravilne rastline ali rastline učiteljice. Rastlina je izbrana glede na to, s kakšnim problemom se človek v določeni točki procesa ukvarja zato, da ga lahko čimbolj učinkovito podpre. Ponavadi informacijo o izbiri rastline prejme tisti, ki vodi ayahuasca obred, če gre za že bolj izkušenega dietera, pa lahko informacijo prejme neposredno. Za tako obliko diete veljajo enake omejitve prehrane in spolnih odnosov kot zgoraj. Na tej ravni je dieto priporočljivo izvajati v relativni osami. Nič pa ni narobe, če se posameznik tudi za ta krajši čas odloči spoštovati strožja pravila, sicer namenjena učenju.

Dieta za podporo procesu deloma prehaja v naslednjo raven, namenjeno učenju. Ta vedno poteka minimalno štiri tedne, lahko pa tudi več mesecev. Izjemoma je rok lahko krajši, a samo, če to potrdi duh rastline. Za to dieto veljajo vsa gornja pravila, pogosto pa je zahtevnejša v smislu prehrane: ves čas ali nekaj tednov se lahko zahteva uživanje samo ene vrste hrane. Ponavadi je to farina, zrnca jukine (z drugimi imeni manioka, kasava, tapioka) moke. Tovrstna dieta praviloma poteka v relativni osami, stran od vsakodnevnega načina življenja, kar učencu omogoča poglabljanje vase in odpiranje subtilnim sporočilom duha rastline. Med to dieto lahko ta postavi dodatna pravila glede stika z ljudmi, obiskovanjem rastoče rastline in obdarovanjem. Spoštovanje postavljenih pravil in dogovorov z duhom rastline je pomembno zaradi tesnejše povezave, s tem je učenje bolj poglobljeno ter sodelovanje z duhom rastline po zaključeni dieti tesnejše.

Če torej obrnemo ravni diete: tista, namenjena učenju je strožja, daljša in ima več pravil; srednja je namenjena podpori procesu ter krajša in bolj ohlapna; obe tovrstni dieti spremlja pitje pripravka, narejenega iz določene rastline.  Varnostna dieta je namenjena predvsem uživanju hrane, ki udeleženca obreda obvaruje pred potencianimi tveganji.

Včasih je slišati tudi, da dieta ni pomembna in je nastala samo kot nesporazum med domorodnimi prebivalci in prišleki, ki so se prvi srečevali z ayahuasco. Vsaj trije moji učitelji, ki so znanje o ayahuasci podedovali od svojih prednikov, so mi zagotovili, da temu ni tako. Da brez diet in umika v osamo učenje ni možno.

Razlike je pravzaprav zelo preprosto razumeti, potreben je samo en uspešno zaključen mesec stroge diete.