Tujina

V staroselskih kulturah je bila ena osrednjih rab ayahuasce namenjena zdravilstvu. Zato je tudi v zahodni kulturi znana po tem, da naj bi imela zdravilne lastnosti, četudi se jo uporablja izven njenega tradicionalnega okolja. Vendar kliničnih dokazov o učinkovitosti  ayahuasce pri zdravljenju medicinskih ali psiholoških težav še ni veliko, je pa v zadnjih nekaj letih število različnih raziskav strmo naraslo.

Ayahuasca je znana tudi po tem, da je učinkovito orodje zdravljenja odvisnosti od drog, vendar klinične raziskave, ki bi to dokazovale, zaenkrat še ne obstajajo. Nekatere klinke po svetu omogočajo programe z ayahuasco, a podatki o njihovi učinkovitosti še niso bili javno objavljeni. Leta 2002 je bila opravljena follow-up raziskava o zdravljenju odvisnosti od drog na pacientih v Takiwasi centru (Tarapoto, Peru)(1).

Leta 2017 je organizacija ICEERS izdala Tehnično poročilo, ki povezma ključne ugotovitve najnovejših raziskav in zaključuje, da “tako danes obstoječi znanstveni dokazi o aktunih in dolgoročnih učinkih ayahuasce, kot študije, pri katerih so jo uporabljali kot terpavetsko orodje pri psihiatrični populaciji, kažejo, da je ayahuasca substanca s sprejemljivim fiziološkim in psihološkim varnostnim profilom in ima terapevtski potencial.”

Grob je s sodelavci(2) izvedel študijo, pri kateri so potekali intervjuji 15 rednih uporabnikov ayahuasce, članov brazilske cerkve Uniao do Vegetal (UDV). Enajst udeleženih je imelo zgodovino zmerne do velike zlorabe alkohola. Pet jih je poročalo o nasilnem vedenju in diagnozi alkoholizma v času, preden so se pridružili cerkvi UDV.  Štirje so poročali o zlorabi drugih drog, vključno s kokainom in amfetamini. Osem od enajstih, ki so imeli težave z alkoholom in drugimi drogami, so bili pred prvim srečanjem z ayahuasco tudi odvisni od nikotina. Dva udeleženca sta pred tem imela milejše oblike depresije, trije pa fobične anksiozne motnje. Avtorji so po sistemu CIDI ugotovili, da v času študije noben od udeležencev ni imel psihiatrične diagnoze. Navajajo še, da so udeleženci probleme razrešili preko redne obredne uporabe ayahuasce.

Študija iz leta 2008 (3) je ocenila 32 rednih uživalcev ayahuasce, ki pripadajo cerkvi Santo Daime v Oregonu (ZDA). Rezultati kažejo, da četudi je večina imela zgodovino psihiatričnih motenj ter težav z zlorabo alkohola in drog, pa sta v času raziskave samo dva poročala o psihiatričnih motnjah. Tudi pri tej študiji je mnenje, da je na izboljšanje stanja vplivalo sodelovanje pri ayahuasca obredih.

Raziskava(4), zasnovana posebej za to, da ugotovi klinično učinkovitost ayahuasce pri zdravstvenih težavah, je zajela 3 udeleženke s klinično diagnozo ponavljajoče se depresivne motnje ter blago/hudo depresijo brez psihotičnih simptomov. Zaužile so 3 ml/kg ayahuasce. Po zgolj enem zaužitju ayahuasce so se simptomi depresije občutno zmanjšali za obdobje od 40 minut po zaužitju do dneva 14, ko so simptomi začeli dosegati izhodiščne ravni.

Aprila 2017 je organizacija ICEERS v sodelovanju Beckley fundacijo objavila prve rezultate znanstvene raziskave z naslovom Long-term effects of ayahuasca on the quality of life, well-being and health of Western Users, ki je zajela preko 500 udeležencev. Predstavitev rezultatov je v angleščini dostopna tukaj.

Večina besedila je prevedena s spletne strani ICEERS, kjer je objavljena tudi zbirka literature.