Vodnik za ayahuasca obrede

ICEERS je izdal Vodnik za organizatorje in udeležence ayahuasca obredov. V sodelovanju z Inštitutom Zajčja luknja smo jih prevedli v slovenščino.

V pričujočem dokumentu so zbrane informacije o dobrih praksah uporabe ayahuasce v ne-amazonskem prostoru in okoliščinah. Njegov namen je osvetliti problematiko posameznikovih kolektivnih in pravnih odgovornosti.

Namen tega vodnika je predstavitev niza minimalnih varnostnih standardov, ki jih je potrebno upoštevati na obredih z ayahuasco v ne-amazonskem kontekstu. Poleg tega želimo morebitnim udeležencem obredov z ayahuasco posredovati informacije, ki jim lahko pomagajo pri oceni varnosti in odgovornega dela na obredih, na katerih nameravajo sodelovati, ter jim tako omogočiti sprejemanje informiranih odločitev.

Prevod smernic v slovenščino je dostopen na tej povezavi. Hvala vsem, ki ste prevod omogočili.