Film in druženje za dobro stvar

Ayahuasca drugače, Ljubljana, 15. april 2020

Ker želimo omogočiti udeležbo čimveč tistim, ki vas ayahuasca zanima, smo se odločili za nizko ceno vstopnic. Tako pa z vstopnino ne bomo mogli pokriti niti vseh materialnih stroškov. Zato vas prosimo za pomoč v obliki donacij. Zbrati moramo zbrati vsaj 2.000 eur, kar bo pokrilo stroške letalskih kart, namestitve, najema dvorane. Če bo vaš odziv velik in bo donacij več, bomo pokrili še stroške prevodov in organizacije, v primeru presežkov pa donirana sredstva namenili naslednjim akcijam in aktivnostim, povezanim z javnim dialogom o ayahuasci. Donacije zbira nepridobitni Inštitut Zajčja luknja, ki je soorganizator dogodka.

Za pokrivanje stroškov moramo zbrati 2.000 eur.
Klikni za več informacij o stroških in načinih podpore.

Cilj dogodka je informirati splošno in strokovno javnost o ayahuasci, njenih pravnih vidikih, najnovejših raziskavah in potencialnih dobrobitih. Odprt, javen in vključujoč dialog spodbuja oblikovanje varnega okolja, lažje je razvijati ukrepe preprečevanja škode, kar vodi v nadaljnje zmanjševanje tveganj za javno zdravje in manj konfliktov z zakonodajo.

Dogodek bo podprt s projekcijo dokumentarnega filma Ayahuasca drugače (Ayahuasa Refraimed). Nastal je po resničnih dogodkih in spremlja zgodbo Rumi ter Danae, obtožena ogrožanja javnega zdravja in preprodaje prepovedanih snovi, a sta trdno zagovarjala stališče, da je ayahuasca dragoceno terapevtsko orodje.

Dogodek je sestavljen iz dveh delov.

  • Dopoldanski je namenjen pogovoru strokovne javnosti (tožilstvo, sodstvo, toksikologija, kriminologija, zakonodaja, carina) s strokovnjaki ICEERS in je za splošno javnost zaprt.
  • Drugi del poteka popoldne in je odprt za splošno javnost. Začne se s projekcijo filma, ki ji sledi okrogla miza z vabljenimi domačimi strokovnjaki in strokovnjaki organizacije ICEERS ter pogovor z obiskovalci dogodka.

Delovni jezik obeh dogodkov je angleščina, film bo preveden v slovenščino. Strokovnjaki ICEERS in iz Slovenije sodelujejo brez honorarjev.